Ogłoszenia

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Ogłoszenie dla akcjonariuszy Niniejsza strona została wydzielona do komunikacji z akcjonariuszami Spółki w celu publikacji wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od Spółki stosownie do art. 5 § 5…
getmilkies@gmail.com
12 listopada, 2020

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com